Studio Bez Kliky     Studio Bez Kliky je volným sdružením lidí z různých uměleckých oborů. Propojením jejich zkušeností vytváříme osobitý tvar našich projektů.  V zajímavém  prostředí, památkových  objektech, muzeích, knihovnách  realizujeme  výtvarné,  divadelní a  řemeslné  dílny, výstavy a  interaktivní  programy.  Připravíme  pro  vás nabídku  podle  vašeho  zadání  za udržení  vysoké umělecké kvality.