Studio Bez Kliky            Jsme volným uměleckým sdružením stojícím na osobě 

    a kontaktech pana Romana Prokeše, který má jednoznačné 

    rozhodovací právo ve věci fungování studia.     Právo jednat 

    za studio byla svěřena i paní Pavlíně Wolfové. Veškeré další 

    iniciativy členů jsou akceptovány jen s přímým souhlasem 

    R.Prokeše. 

Fotogalerie: členové