Studio Bez KlikyK i n e m a t o g r a f je studiový p r o j e k t,  založený na autorské s b í r c e pana Romana Prokeše. Zahrnuje několik desítek promí-tacích přístrojů, kamer a optických hraček,  mapujících vývoj kine-matografie,  osobité p ř e d s t a v e n í prvních filmových počinů a výtvarné d í l n y.      Jeho domovská e x p o z i c e je v olomoucké pevnosti Fort Křelov XVII. Kinematograf má i podobu dočasné pu-tovní v ý s t a v y a malého k a b i n e t u.  Náš projekt realizujeme v knihovnách, muzeích, ale i na veřejném prostranství.

POZVÁNKA A PROGRAM - HELFŠTÝNSKÁ HRADNÍ POUŤ 5. 6. A 7. ČERVENCE 2019 - VIZ JEŠTĚ NÍŽE !!!

 

                                     k i n e m a  t o g r a f i e mezinárodníkonference M u z e u m  a  š k o l a

 

 

 

k i n e m a t o g r a f i e K i n o k o    Kopřivnice Tatra   K o p ř i v n i c e

 

 

 

 

 k i n e m a t o g r a f i e mezinárodníf e s t i v a l

Kinematograf v baťově institutu 14/15

Kinematograf v muzeu Tatra Kopřivnice

Kinematograf na AFO Olomouc